Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công !
Thứ năm, Ngày 21 Tháng 2 Năm 2020

Công tác xây dựng Đảng chính quyền

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

05/09/2015 14:03

Sáng ngày 04/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Dưới sự chủ trì của bà Vương Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Tham dự Hội nghị có các ông, bà đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, các thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ - pháp luật; đại diện Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang; đại diện Phòng PV28 Công an tỉnh và cán bộ công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang.

Bà Vương Thị Thủy-PCT Ủy ban MTTQ tỉnh gợi ý một số nội dung tham gia vào dự thảo.


Dự thảo BLHS sửa đổi gồm 26 Chương, 443 Điều, tăng 99 Điều so với BLHS hiện hành, có rất nhiều điểm mới, trong đó có những vấn đề trọng tâm xin ý kiến Nhân dân. Phạm vi sửa đổi, bổ sung BLHS được xác định là cơ bản và toàn diện. Việc lấy ý đóng góp vào dự thảo BLHS sửa đổi là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của Nhân dân trong việc góp ý vào nội dung dự thảo BLHS sửa đổi, đảm bảo thể chế hóa đầy đủ kịp thời các Nghị quyết của Đảng, thể chế hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 để BLHS mới đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm trong tình hình mới.


Các đại biểu đều nhất trí dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và đánh giá dự thảo BLHS (sửa đổi) cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay.


Tại Hội nghị đã có 07 ý kiến đóng góp vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi; tập trung vào một số nội dung về trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội; việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội, quy định không áp dụng hình phạt tử hình, không thi hành án tử hình trong một số trường hợp; quy định không giảm án đối với người bị kết án tử hình được ân giảm xuống tù chung thân; chuyển đổi hình thức phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn; về hình phạt trục xuất; việc bãi bỏ một số tội phạm và bổ sung một số tội phạm mới nhằm bảo vệ con người, quyền công dân, bảo vệ, thúc đẩy nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế.


Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Vương Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, chất lượng của các đại biểu. Những ý kiến đóng góp trực tiếp tại Hội nghị và các ý kiến góp ý bằng văn bản, Ủy ban MTTQ tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội nghị và tiếp nhận các góp ý trực tiếp các nội dung. Xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến gửi về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Sở Tư Pháp tỉnh đúng thời gian quy định. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên  của Mặt trận có trách nhiệm vận động Nhân dân tham gia góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Một số hình ảnh Hội nghị

Đồng chí Cao Xuân Bé, nguyên giám đốc Sở Tư pháp, thành viên HĐTV Dân chủ - Pháp luật MTTQ tỉnh tham gia ý kiến vào Dự thảo.

Đồng chí Nguyễn Chí Thường, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh tham gia ý kiến vào Dự thảo.

Cao Liên - MTTQ tỉnh

Tin khác

MTTQ các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 6 tháng đầu năm 2015 (20/07/2015 15:21)

MTTQ các cấp làm tốt công tác tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri (16/07/2015 10:19)

Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp (nhiệm kỳ 2011 - 2015) (01/07/2015 17:33)

Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (13/12/2014 13:45)

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (07/11/2014 15:03)

Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên làm tốt cuộc vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước (06/10/2014 08:48)

Kinh nghiệm trong xây dựng mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang (12/09/2014 10:53)

Lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi) (01/09/2014 17:40)

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tiếp xúc cử tri tại huyện Hoàng Su Phì (11/08/2014 11:01)

xem tiếp