Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công !
Thứ bảy, Ngày 29 Tháng 2 Năm 2020

Tin tức tổng hợp

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xín Mần tổ chức họp Ban chỉ đạo Đại hội

04/03/2019 13:45

Chiều ngày 25-02-2019, Ban chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Xín Mần, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức họp Ban chỉ đạo. Dự họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn; Lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện; phòng Y tế; phòng Văn hóa-thông tin; phòng Tư Pháp; phòng LĐTBXH; phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Toàn cảnh hội nghị

 Đồng chí Nùng Văn Phong – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam huyện chủ trì cuộc họp.

Hội nghị đã báo cáo, đánh giá kết quả tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Xin ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị đại hội MTTQ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024; Dự kiến phân công các thành viên Ban chỉ đạo tham gia các tổ chấm điểm các nội dung đã đăng ký thi đua chào mừng Đại hội MTTQ huyện khóa XVI tại các xã, thị trấn; Tờ trình về thời gian Đại hội và các nội dung chào mừng Đại hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024.

 Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Nùng Văn Phong - Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo Đại hội MTTQ huyện đã kết luận:

Đối với (dự thảo) Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Xín Mần lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024: Đề nghị các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, các tổ chức thành viên quan tâm, giành thời gian nghiên cứu kỹ, tham gia bổ sung trực tiếp vào văn bản theo từng lĩnh vực, gửi về Uỷ ban MTTQ huyện trước ngày 05-3-2019 để tiếp thu, chỉnh sửa trình tiểu ban Văn kiện theo quy định. Giao Ủy ban MTTQ huyện phân công các xã, thị trấn, các tổ chức thành viên chuẩn bị các tham luận tại Đại hội đảm bảo chất lượng.

Về thời gian tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Xín Mần lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024: Thống nhất trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho chủ trương tổ chức Đại hội chính thức vào ngày 17-4-2019.Về các hoạt động chào mừng Đại hội: Giao Tiểu ban tuyên truyền – khánh tiết chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau Đại hội trên các phương tiện thôn tin đại chúng; các buổi họp thôn, tổ dân phố; bố trí treo băng zôn, khẩu hiệu, treo cờ Tổ quốc tại các khu dân cư, hộ gia đình; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết tốt những kiến nghị, bức xúc trong nhân dân. Tiểu ban tuyên truyền – khánh tiết phối hợp với Huyện Đoàn và Trung tâm Văn hóa chuẩn bị tổ chức đêm liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội và đoàn đại biểu các dân tộc chúc mừng Đại hội. ( Lựa chọn các thành phần tham gia và các tiết mục đặc sắc) thể hiện được vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với Ban quản lý dự án ĐTXD thống nhất làm 01 công trình để gắn biển công trình chào mừng Đại hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân để tổ chức tốt đợt cao điểm phát động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện.

Các tổ được phân công chấm điểm các nội dung đăng ký thi đua chào mừng Đại hội tại các xã, thị trấn bố trí thời gian, mời đại diện Thường trực Đảng ủy, chính quyền, chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn tham gia cùng với tổ đánh giá, chấm điểm; tổng hợp kết quả báo cáo Ban chỉ đạo Đại hội để tổng kết, trao giải tại Đại hội MTTQ huyện.

                                                      MTTQ huyện Xín Mần

 

Tin khác

Ủy ban MTTQ huyện Xín Mần tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 (09/07/2018 16:19)

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang tiếp nhận tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt (09/07/2018 08:14)

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị lũ lụt (02/07/2018 16:25)

Hội nghị Sơ kết công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội nghị 6 tháng đầu năm huyện Bắc Mê (02/07/2018 10:17)

Ủy ban MTTTQ tỉnh Hà Giang tiếp nhận nguồn cứu trợ từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệm hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt (28/06/2018 08:45)

Họp Ban vận động quỹ “ Vì người nghèo” và “Quỹ Cứu trợ” tỉnh năm 2018 (04/05/2018 08:30)

Đoàn Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bắc Giang thăm, học tập và chia sẻ kinh nghiệm tại tỉnh Hà Giang (23/04/2018 14:42)

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Xín Mần tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I/2018 (03/04/2018 16:20)

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức kiểm tra công tác Mặt trận tại phường Minh Khai và xã Phương Độ, Ngọc Đường (30/10/2017 15:17)

Bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ tại tỉnh Hà Giang (30/10/2017 15:03)

xem tiếp