Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công !
Thứ bảy, Ngày 29 Tháng 2 Năm 2020

Công tác xây dựng Đảng chính quyền

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo Đề án 01-1133 về Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại và Luật tố cáo

26/10/2015 17:24

Sáng ngày 23/10, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Bắc Quang, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật theo Đề án 01-113 “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục, pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016”.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Vương Thị Thủy, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh, lãnh đạo Ban DC-PL MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo MTTQ huyện Bắc Quang, Trưởng ban công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và đại diện Nhân dân một số xã, thị trấn huyện Bắc Quang.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Vương Thị Thủy nhấn mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và Nhà nước, tạo sự ổn định an ninh trật tự, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là trong việc bàn giao – giải phóng mặt bằng; các chương trình dự án; thu hút vốn đầu tư, phát triển kinh tế. Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp chính quyền, các ngành từ tỉnh đến cơ sở  quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả trong nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm sai phạm, đóng góp quan trọng trong tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai, ngân sách và các lĩnh vực quản lý nhà nước. Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh đề nghị các đại biểu dành thời gian, trí tuệ, nghiêm túc học tập, nghiên cứu, tiếp thu tốt các nội dung được truyền đạt tại hội nghị để vận dụng thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương, đơn vị mình.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe bà Bùi Thị Nhâm, Chánh thanh tra Sở Tư pháp và ông Nguyễn Thanh Toàn, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật MTTQ tỉnh giới thiệu các quy định về tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo; trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; một số lưu ý trong quá trình giải quyết tố cáo như: Vấn đề tố cáo và tiếp nhận, xử lý tố cáo; xử lý trường hợp nhiều người cùng tố cáo về một nội dung. Về vấn đề tiếp công dân, bà Bùi Thị Nhâm, Chánh thanh tra Sở Tư pháp cũng giải thích, làm rõ thêm một số nội dung cần lưu ý trong Luật Tiếp công dân như: vai trò, tầm quan trọng của việc tiếp công dân; các cơ quan, cán bộ có trách nhiệm phải tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi đến trụ sở, địa điểm tiếp công dân; những trường hợp người tiếp công dân có quyền từ chối tiếp công dân; chế độ chính sách đối với người tiếp công dân; yêu cầu về năng lực, trình độ, thái độ của người cán bộ tiếp công dân. Cũng tại Hội nghị ông Nguyễn Thanh Toàn, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật MTTQ tỉnh đã giải đáp những vướng mắc của các đại biểu về một số nội dung liên quan trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn cơ sở.

Kết luận Hội nghị bà Vương Thị Thủy, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh yêu cầu: Sau Hội nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục tăng cường phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và thường xuyên. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi, địa bàn, lĩnh vực phụ trách; chú trọng tiếp công dân tại cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân cũng như chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục công dân để giải quyết, tháo gỡ triệt để khiếu nại, bức xúc của Nhân dân ngay từ cơ sở. Thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong đó chú trọng hình thức tuyên truyền, giải quyết thông qua đối thoại, giải đáp thắc mắc tại nơi phát sinh khiếu kiện; Các cấp, các ngành tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài và các vụ việc mới phát sinh nhất là các điểm nóng, phức tạp, xử lý kịp thời các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người.

Hình ảnh Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Trưởng Ban DC-PL MTTQ tỉnh tuyên truyền Luật khiếu nại; Luật tố cáo.

Bà Bùi Thị Nhâm, Chánh Thanh cha Sở tư pháp tuyên truyền Luật tiếp công dân.

Bà Vương Thị Thuỷ, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh phát biểu với Hội nghị.

Cao Liên - MTTQ tỉnh

Tin khác

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (05/09/2015 14:03)

MTTQ các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 6 tháng đầu năm 2015 (20/07/2015 15:21)

MTTQ các cấp làm tốt công tác tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri (16/07/2015 10:19)

Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp (nhiệm kỳ 2011 - 2015) (01/07/2015 17:33)

Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (13/12/2014 13:45)

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (07/11/2014 15:03)

Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên làm tốt cuộc vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước (06/10/2014 08:48)

Kinh nghiệm trong xây dựng mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang (12/09/2014 10:53)

Lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi) (01/09/2014 17:40)

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tiếp xúc cử tri tại huyện Hoàng Su Phì (11/08/2014 11:01)

xem tiếp