Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công !
Thứ bảy, Ngày 29 Tháng 2 Năm 2020

Công tác xây dựng Đảng chính quyền

Lễ ra mắt “Nhóm nòng cốt” xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên

28/10/2015 14:29

Sáng ngày 26/10, UBMTTQ xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên đã tổ chức lễ ra mắt “Nhóm nòng cốt” theo Đề án 02-1133 về “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013-2016 ”. Tới dự có bà Vương Thị thủy, Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo Ban Dân chủ - Pháp luật MTTQ tỉnh, Lãnh đạo Sở Tư Pháp, lãnh đạo MTTQ huyện Vị Xuyên, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ xã và các thành viên “Nhóm nòng cốt”.

Bà Vương Thị Thuỷ, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên được vinh dự nhận trọng trách thực hiện mô hình điểm việc ra mắt “nhóm nòng cốt” để tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013-2016 ”. Đây là cơ sở tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ và Nhân dân, nâng cao nhận thức pháp luật và kỹ năng vận động Nhân dân chấp hành pháp luật lồng ghép với việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở khu dân cư; qua đó từng bước xây dựng nội dung cơ chế phối hợp có hiệu quả giữa MTTQ và các tổ chức thành viên với các cơ quan chức năng quản lý nhà nước trong công tác tuyên truyền, giáo dục vận động Nhân dân. Thành viên của nhóm đều là những người có trình độ, hiểu biết về pháp luật, có uy tín tại khu dân cư. Trưởng “nhóm nòng cốt” là Trưởng Ban công tác Mặt trận và các thành viên là đại diện các tổ chức đoàn thể ở địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vương Thị Thủy, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đã giao nhiệm vụ cho nhóm nòng cốt là phải thường xuyên tuyên truyền về nội dung pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, các chế độ chính sách và quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc tổ chức tuyên truyền của “nhóm nòng cốt” phải linh hoạt như lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, các Hội nghị triển khai, tổng kết của ngành, đoàn thể, các buổi giao lưu, tọa đàm... bảo đảm mọi lúc, mọi nơi, gần gũi và thiết thực với Nhân dân. Định kỳ hàng tháng, hàng quý hay khi có chủ trương, chính sách, quy định mới của địa phương thì nhóm sẽ tổ chức họp nhóm, phân công trách nhiệm và bàn kế hoạch tuyên truyền rõ ràng. Nhóm nòng cốt cũng luôn chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động riêng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Những địa bàn là điểm nóng về tội phạm, tập trung nhiều thanh niên hư hỏng thì nhóm phối hợp với lực lượng chức năng như công an thôn, công an xã và gia đình tiến hành phân tích, giúp các đối tượng hiểu, tự nguyện từ bỏ các tật xấu, phấn đấu trở thành người công dân tốt.

Nhóm nòng cốt cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Chính trị - xã hội như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB, Đoàn Thanh niên đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới hội viên bằng việc thành lập nhiều mô hình CLB như tổ phụ nữ phòng chống ma túy từ gia đình, vận động chồng, con, người thân đi cai nghiện, không tái nghiện; tổ phụ nữ không có chồng con nghiện ma túy và vi phạm pháp luật... góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và đề nghị lãnh đạo Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã phát huy hiệu quả mô hình tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư để sớm đưa mô hình này trở thành mô hình mẫu và nhân rộng ra toàn huyện./.

Hình ảnh một số hoạt động

 

Các thành viên của "nhóm nòng cốt" ra mắt và nhận nhiệm vụ.

 

Nhóm nòng cốt chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo MTTQ tỉnh, huyện, xã.

 

 

Cao Liên - MTTQ tỉnh

Tin khác

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo Đề án 01-1133 về Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại và Luật tố cáo (26/10/2015 17:24)

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (05/09/2015 14:03)

MTTQ các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 6 tháng đầu năm 2015 (20/07/2015 15:21)

MTTQ các cấp làm tốt công tác tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri (16/07/2015 10:19)

Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp (nhiệm kỳ 2011 - 2015) (01/07/2015 17:33)

Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (13/12/2014 13:45)

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (07/11/2014 15:03)

Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên làm tốt cuộc vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước (06/10/2014 08:48)

Kinh nghiệm trong xây dựng mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang (12/09/2014 10:53)

Lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi) (01/09/2014 17:40)

xem tiếp