Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công !
Thứ bảy, Ngày 29 Tháng 2 Năm 2020

Công tác Phong trào

Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2015)

21/11/2015 09:14

Chiều 18.11, tại Hội trường lớn HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh long trọng tổ chức Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2015); Tổng kết 20 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 15 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đ/c nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, Ủy ban Nhân dân và Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố…

Ông Bàn Đức Vinh, Chủ tịch MTTQ tỉnh Hà Giang đọc diễn văn ôn lại truyền thống 85 năm (Ảnh - Kiếm Phong)

Ông Bàn Đức Vinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang đọc diễn văn ôn lại truyền thống 85 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2015). Suốt 85 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, song luôn làm tròn xứ mệnh vẻ vang của Đảng và Nhân dân giao phó, đóng góp rất nhiều công sức lớn lao đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của toàn dân tộc. 85 năm qua là một chặng đường lịch sử vẻ vang đầy tự hào của cả hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đặc biệt tại tỉnh Hà Giang phát huy những thành quả đạt được của cả hệ thống Mặt trận đã tổ chức triển khai Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI,  nhiệm kỳ 2015- 2020; Đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tiếp theo.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được triển khai trong phạm vi cả nước, đến nay đã được 20 năm. Đây là một cuộc vận động lớn, mang tính chất toàn dân, toàn diện, toàn quốc có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của toàn bộ hệ thống chính trị trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện. Trong đó MTTQ và ngành văn hóa cùng cấp là 2 đơn vị trực tiếp tham mưu và làm nòng cốt triển khai cuộc vận động từ tỉnh tới các khu dân cư.

Sau 20 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động lớn này đã được sự chỉ đạo thường xuyên, liên tục của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, các cấp Ủy đảng từ tỉnh tới cơ sở, sự  phối có hiệu quả của chính quyền các cấp, các tổ chức chức thành viên và được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên đã đem lại hiệu quả to lớn trong công tác phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt, trực tiếp thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết của Đảng các cấp, tăng cường lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền trong mọi mặt đời sống xã hội tại cơ sở.

Thông qua Cuộc vận động đã khơi dậy được sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp đối với cuộc sống của Nhân dân, thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia, làm cho CVĐ ngày càng sinh động, phong phú, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, tạo đồng thuận trong xã hội.

Cùng với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Năm 2000 Ủy ban Trung ương MTTQ VN đã phát động và triển khai Cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo” nhằm vận động sự quên góp, ủng hộ của toàn xã hội đối với người nghèo, phát huy truyền thống “Lá lành đùm Lá rách”, tinh thần “Tương thân tương ái” của dân tộc giúp đỡ, sẻ chia với những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Sau 15 năm triển khai thực hiện tại Hà Giang, Quỹ “Ngày vì người nghèo” toàn tỉnh đã thu được 59.061.192.986 đồng, làm được 2.873 căn nhà Đại đoàn kết. Sửa chữa và xoá được 952 căn nhà tạm cho người nghèo, hỗ trợ sản xuất phát triển kinh tế cho 2.673 hộ, hỗ trợ thiên tai, cứu đói cho 164 hộ, giúp học sinh nghèo 2.546 cháu. hỗ trợ khám chữa bệnh cho 1.150 trường hợp, hỗ trợ người nghèo ăn tết 11.146 hộ, tặng chăn ấm cho 1.850 hộ đồng bào nghèo, hỗ trợ Phản năm và màn cho 930 hộ. ... Tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, người có công, trẻ em mồ côi, người tàn tật trong dịp lễ, Tết. 

Hội nghị lần này nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được từ 2 Cuộc vận động, chỉ ra những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó. Đồng thời, xác định những phương hướng trọng tâm, những nội dung công việc cần làm của 2 Cuộc vận động, nhằm  tiếp tục duy trì và nhân rộng các kết quả đã đạt được để tiếp tục triển khai, đổi mới 2 cuộc vận động, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ trong chương trình “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục chăm lo, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; lựa chọn và biểu dương, nhân rộng các mô hình, gương người tốt, việc tốt của 2 cuộc vận động, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng và xã hội, góp phần cùng các cấp chính quyền và nhân dân phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng tỉnh Hà Giang phát triển.

Tới dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng những thành tích lớn lao của MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang các cấp đã đạt được trong những năm qua. Đ/c cũng  mong rằng trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới để triển khai có nhiều thành tựu to lớn hơn. Mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi khu dân cư hãy tiếp tục tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” nhằm phát triển toàn diện, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra. Phát huy thành tích đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đề nghị MTTQ các cấp cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò MTTQ các cấp đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 217 và 218 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả triển khai các phong trào, cuộc vận động thực hiện nhiệm vụ chính trị, VH – XH, QP – AN ở các địa phương...

Nhân dịp này, 47 cá nhân được T.Ư MTTQVN tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”, 36 cá nhân được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ” và nhiều cá nhân, tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo”.

 

Một số hình ảnh của buổi Lễ kỷ niệm

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng chí Triệu Đức Thanh, lão thành cách mạng phát biểu chúc mừng 85 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.


Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và "Ngày vì người nghèo".

Nguyễn Hường - MTTQ tỉnh

Tin khác

Ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Bục Bản, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh (16/11/2015 14:34)

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bàn Đức Vinh, dự Ngày hội đại đoàn kết tại thôn Khun, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình (10/11/2015 17:00)

Quỹ Trái tim vàng Việt Nam tặng quà cho Cựu chiến binh, Cựu thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc da cam/đioxin tỉnh Hà Giang (18/07/2015 15:09)

Hiệu quả chương trình “Chung tay vì cộng đồng – Bò giống giúp người nghèo Biên giới” Chi nhánh Viettel Hà Giang. (29/05/2015 15:10)

Lễ phát động cuộc vận động “Chung tay vì cộng đồng - Bò giống giúp người nghèo biên giới” (09/12/2014 11:00)

Lễ trao tặng Bò chương trình “Chung tay vì cộng đồng - Bò giống giúp người nghèo biên giới” tỉnh Hà Giang (29/11/2014 11:56)

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang tiếp nhận tiền ủng hộ quân, dân biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa (05/11/2014 14:33)

xem tiếp