Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công !
Thứ năm, Ngày 21 Tháng 2 Năm 2020

Công tác Tổ chức

Lễ công bố quyết định luân chuyển và tiếp nhận cán bộ, công chức cơ quan MTTQ tỉnh

01/07/2015 17:05

Sáng ngày 30.6, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang đã diễn ra Lễ công bố quyết định luân chuyển và tiếp nhận cán bộ, công chức cơ quan. Tham dự buổi Lễ công bố có ông Bàn Đức Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; ông Nguyễn Văn Minh - Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ tỉnh và các ông, bà là Ủy viên trong Ban Thường trực cùng toàn thể cán bộ, công chức cơ quan MTTQ tỉnh.

Ông Bàn Đức Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao Quyết định tiếp nhận, điều động luân chuyển.


Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Bàn Đức Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã nhấn mạnh việc điều động, luân chuyển cán bộ là một trong các nội dung quan trọng trong công tác cán bộ nhằm từng bước thay đổi nhận thức và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường cán bộ được đào tạo, rèn luyện thử thách qua thực tiễn, góp phần sắp xếp cán bộ một cách hợp lý hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đồng chí được luân chuyển, tiếp nhận sẽ nhận nhiệm vụ mới từ ngày 01/7/2015.           

Tại buổi Lễ công bố, ông Phạm Văn Hoan và bà Đào Thị Thu Hương thay mặt các ông, bà trong đợt điều động, luân chuyển hứa sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, luôn luôn cố gắng, đoàn kết cùng tập thể cán bộ, công chức xây dựng cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh ngày càng vững mạnh theo đúng tinh thần “Đoàn kết- Đoàn kết - Đại đoàn kết, Thành công - Thành công - Đại thành công”./.

Ngọc Dung - MTTQ tỉnh