Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công !
Thứ năm, Ngày 21 Tháng 2 Năm 2020

Hoạt động tổ chức thành viên

Góp phần đắc lực trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới Quốc gia

30/06/2015 17:52

Cùng với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn xác định rõ vai trò, vị trí của công tác tuyên truyền (đặc biệt là báo chí), trong thực hiện nhiệm vụ. Bởi thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính là góp phần nâng cao nhận thức cho toàn thể CBCS và đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Biên phòng trong tình hình mới.

Các chiến sỹ Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy trong giờ đọc báo. Ảnh: Lê Hải


Trong những năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan Báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền các hoạt động của BĐBP và phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; củng cố QP-AN khu vực biên giới. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã phối hợp với Báo Hà Giang xây dựng kế hoạch và duy trì chuyên trang “Biên phòng toàn dân”. đều đặn  mỗi quý một chuyên trang Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh duy trì mỗi tháng 1 chuyên mục “Vì chủ quyền An ninh biên giới”.


Công tác tuyên truyền được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP tỉnh quan tâm, nội dung tuyên truyền về công tác bảo vệ an ninh chính trị, TTATXH; phòng, chống tội phạm, phát triển KT-XH ở địa phương. Trên cơ sở nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các Đồn Biên phòng đã xây dựng chương trình phối hợp. Nội dung tuyên truyền tập trung các hoạt động về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác huấn luyện SSCĐ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; các điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP”, về thực hiện Cuộc vận động  “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về an ninh trật tự ở khu vực biên giới, xây dựng môi trường lành mạnh, nếp sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, làm giảm và kiềm chế các loại tội phạm ở khu vực biên giới, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Ở mỗi Đồn biên phòng, báo chí đã góp phần nâng cao trình độ về lý luận chính trị, nghiệp vụ, pháp luật của CBCS BĐBP; đồng thời cũng là “cầu nối” giữa Báo - BĐBP với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANCT, TTATXH, tham gia phát triển KT- VH- XH ở địa phương; từ nội dung tuyên truyền trên báo tích cực, cổ vũ, động viên nhân dân tham gia phong trào “Quần chúng tự quản đường biên, cột mốc và ANTT xóm (bản) ở khu vực biên giới”, là tài liệu cho BĐBP tham gia tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; động viên CBCS nâng cao lòng nhiệt tình, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tô đẹp thêm hình ảnh anh “ Bộ đội Cụ Hồ”.


Bám sát định hướng, những nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội, của BĐBP; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nâng cao vai trò lãnh đạo trong công tác tuyên truyền; coi trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, nhất là đội ngũ cộng tác viên (là BĐBP) của các cơ quan báo chí; có hình thức khuyến khích, động viên kịp thời tham gia viết bài cho báo; thường xuyên định hướng thống nhất nội dung tuyên truyền cho báo chí; duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục “Biên phòng toàn dân”, “Vì chủ quyền An ninh biên giới”


Công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí đã góp phần đắc lực trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANCT, TTATXH ở khu vực biên giới.

Nguồn tin: .baohagiang.vn

Tin khác

Gặp mặt Cựu chiến binh, thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc da cam/điôxin đi điều dưỡng tại Làng Hữu nghị Việt Nam (23/06/2015 18:21)

Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Giang tổng kết công tác năm 2014 (24/12/2014 16:00)

Liên minh HTX tỉnh Hà Giang triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2010 - 2015) (19/12/2014 16:44)

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị giao ban và phong trào Chữ thập đỏ 9 tháng đầu năm (09/10/2014 09:30)

Toạ đàm nhân ngày quốc tế Người cao tuổi xã Minh Tân huyện Vị Xuyên (02/10/2014 16:32)

Chương trình "Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi" năm 2014 (29/08/2014 15:49)

Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội LH Phụ nữ Hà Giang (29/08/2014 15:21)

Đoàn thanh niên Bộ NN&PTNT hoạt động tình nguyện tại xã Sơn Vĩ (29/08/2014 15:10)

Liên đoàn lao động Hà Giang: Tích cực tuyên truyền đảm bảo an toàn, ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có người lao động Trung Quốc (29/08/2014 15:07)

Hội chữ thập đỏ tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 5 khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2015 (29/08/2014 15:02)

xem tiếp