Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công !
Thứ bảy, Ngày 29 Tháng 2 Năm 2020

Tiếp xúc cử tri

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri tại xã Đồng Tiến, huyện Bắc Quang

(07/12/2015 09:46)

Ngày 03/12, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang đã tiếp xúc cử tri tại xã Đồng Tiến và Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang. Tham gia buổi TXCT có bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XIII; ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Lãnh đạo huyện Bắc Quang và lãnh đạo xã Đồng Tiến và Lãnh đạo thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang cùng 130 cử tri là công chức, viên chức và Nhân dân xã Đồng Tiến và thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang.

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri tại Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh

(02/07/2015 13:57)

Sáng ngày 1/7, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh. Tham gia buổi TXCT có bà Triệu Thị Nái, Phó Chủ tịch HĐDT của Quốc hội; ông Triệu Là Pham, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; bà Nông Thị Bích Liên, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Lãnh đạo Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh cùng 126 cử tri là cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh.

<< >>