Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công !
Thứ năm, Ngày 21 Tháng 2 Năm 2020

Công tác dân tộc

Bảo tồn và phát triển nghề làm giấy bản của người Dao ở Hà Giang

(08/11/2014 16:52)

Trong các lễ cấp sắc, lễ cầu an của đồng bào dân tộc Dao, giấy bản là một loại giấy không thể thiếu được. Qua đợt điều tra, khảo sát xác định làng nghề truyền thống trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Công Thương tỉnh đã xác định làng nghề làm giấy bản của dân tộc Dao ở thôn Thanh Sơn, thị trấn Việt Quang (huyện Bắc Quang) là một làng nghề truyền thống, cần đưa vào quy hoạch để bảo tồn, phát triển.

Dân ca nghi lễ cúng trong bầu thai của dân tộc Mông ở Hà Giang

(13/10/2014 17:03)

Đối với cộng đồng người Mông, khi một phụ nữ mang thai, không chỉ là niềm vui riêng của một gia đình mà là niềm vui chung của cả dòng họ, làng xóm. Truyền thuyết sinh đẻ người Mông từ xa xưa tới nay có hàng ngàn phong tục tập quán kỳ lạ, thậm trí có rất nhiều điều cấm kỵ, lễ chúc mừng trước và sau khi ra đời vô cùng phong phú sâu sắc.

Một số nét đặc sắc người Mông ở huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

(10/10/2014 10:22)

Người Mông ở Hà Giang có gần 200.000 người, là dân tộc có số dân đông nhất chiếm trên 31% các dân tộc trong tỉnh, với 2 nhóm chính là Mông trắng và Mông hoa sinh sống chủ yếu ở các huyện phía Bắc: Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, và hai huyện phía tây Hoàng Su Phì, Xín Mần. Họ sinh sống xen kẽ với các dân tộc khác.

<< >>