Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công !
Thứ bảy, Ngày 29 Tháng 2 Năm 2020

Công tác tôn giáo

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang thăm, chức mừng Giáo xứ Thánh Tâm, nhân lễ Giáng sinh năm 2018

(28/12/2018 08:53)

Chiều ngày 24/12/2018 Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang do bà Lò Thị Mỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm và chúc mừng Giáo xứ Thánh tâm, thành phố Hà Giang nhân lễ Giáng sinh 2018. Đón tiếp đoàn có Linh mục Nguyễn Ngọc Thể - Linh mục Chính xứ Giáo xứ Thánh Tâm và các vị chức sắc Hội đồng Giáo xứ Thánh Tâm.

Các tổ chức Tin lành tại Việt Nam "sống phúc âm, phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc"

(23/10/2014 09:50)

Năm 2011, cộng đồng Tin lành tại Việt Nam long trọng kỷ niệm 100 năm Tin lành được truyền bá tới Việt Nam và tính từ sau năm 1975 đến nay, số công dân theo Tin lành từ khoảng 160 nghìn đã lên tới hơn một triệu người cho thấy sự phát triển vượt bậc của tôn giáo này chỉ sau mấy chục năm. Tuy nhiên đáng tiếc cho đến nay, vẫn có một số người sử dụng vấn đề liên quan tới Tin lành để vu khống Nhà nước Việt Nam về tự do tôn giáo.

Tự do tôn giáo và tự do thể hiện tôn giáo

(21/08/2014 14:37)

Tự do tôn giáo và tự do thể hiện tôn giáo là hai vấn đề có liên quan với nhau nhưng không đồng nhất. Tuy nhiên, ở Việt Nam, có một số người đã đồng nhất hoặc cố tình hiểu sai hai vấn đề này cũng như mối quan hệ giữa chúng, từ đó xuyên tạc quan điểm, chính sách của Ðảng và Nhà nước Việt Nam. Bài viết của cư sĩ Tuệ Minh góp phần tiếp cận, phân tích vấn đề này, xin giới thiệu cùng bạn đọc.

<< >>