Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công !
Thứ bảy, Ngày 29 Tháng 2 Năm 2020

Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HÀ GIANG LẦN THỨ XIII (NHIỆM KỲ 2014 - 2019)

30/08/2014 16:03

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019) diễn ra trong 02 ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2014 thành công tốt đẹp. Tổng số đại biểu dự Đại hội 385, trong đó đại biểu chính thức 250, đại biểu mời 135. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 85 vị là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang là đại diện cho các tổ chức thành viên, chuyên gia các tổ chức chính trị, xã hội, các hội kinh doanh, đại diện các tôn giáo, người có uy tín trên địa bàn toàn tỉnh.

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HÀ GIANG
LẦN THỨ XIII (NHIỆM KỲ 2014 - 2019)
 
 1. Ông Bàn Đức Vinh:             Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,
                                                   Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh khoá XIII
2. Ông Thào Hồng Sơn:            Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,
                                                   Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII,
                                                   Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh (bán chuyên trách)
3. Ông Nguyễn Văn Minh:       Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh
4. Ông Triệu Quốc Lương:       Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh
5. Bà Vương Thị Thuỷ:             Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh
6. Bà Nguyễn Thị Xuân Hà:     Uỷ viên Thường trực,
                                                    Trưởng Ban Tuyên giáo Uỷ ban MTTQ tỉnh
7. Bà Lương Thị Hoan:             Uỷ viên Thường trực,
                                                    Trưởng Ban Tổ chức Uỷ ban MTTQ tỉnh
8. Bà Trần Thị Minh Hương:    Uỷ viên Thường trực,
                                                    Trưởng Ban Phong trào Uỷ ban MTTQ tỉnh
9. Ông Nguyễn Thanh Toàn:     Uỷ viên Thường trực,
                                                    Trưởng Ban Dân chủ, Pháp luật
                                                    Uỷ ban MTTQ tỉnh
10. Ông Bàn Minh Hưng:          Uỷ viên Thường trực,
                                                     Phó Ban Dân tộc và Tôn giáo Uỷ ban MTTQ tỉnh
11. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn:    Uỷ viên Thường trực,
                                                     Phó Văn phòng Uỷ ban MTTQ tỉnh

 
 I. CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN ( 20 Vị )
1. Ông Vương Mí Vàng:  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh
2. Bà Lò Thị Mỷ: Chủ tịch Liên đoàn lao động  tỉnh
3. Bà Xin Thị Bích: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
4. Bà Lê Thị Bích Hằng:  Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
5. Ông Hoàng Văn Toái:  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh
6. Vương Ngọc Hà: Bí thư Tỉnh đoàn
7. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh: Chủ tịch Hội Người khuyết tật tỉnh
8. Cao Xuân Bé: Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh
9. Ông Nguyễn Đức Tuấn: Phó Chủ tịch  Liên minh Hợp tác xã tỉnh
10. Xèn Văn Chà: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh
11. Bà Bàn Thị Ba: Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh
12. Bà Nguyễn Thị Đức: Chủ tịch Hội Đông y tỉnh
13. Ông Bùi Đình Phúc: Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà Báo Hà Giang
14. Ông Vàng Đình Chiến: Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu Bộ đội biên phòng tỉnh
15. Ông Nguyễn Sơn Hà: Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh
16. Ông Hạng Mí De: Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh
17. Ông Vương Lỷ: Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Giang
18. Ông Triệu Đức Thanh: Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh
19. Bà Thào Thị Mỷ: Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh
20. Ông Nguyễn Đức Thiện: Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh
 II. CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ CẤP HUYỆN ( 11 VỊ )
 21. Ông Vàng Mí Dình: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Mèo Vạc
22. Ông Vàng Mí Chứ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Đồng Văn
23. Ông Triệu Văn Sinh: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Yên Minh
24. Ông Nguyễn Hùng Chiên: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Quản Bạ
25. Ông Vàng Mí Cử: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Bắc Mê
26. Ông Bàn Văn Soỏng: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Vị Xuyên
27. Ông Lê Anh Tuấn: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Giang
28. Ông Lục Minh Thắng: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Bắc Quang
29. Ông Nguyễn Công Sự: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Quang Bình
30. Ông Dương Tiến Tăng: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Hoàng Su Phì
31. Ông Nùng Văn Phong: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Xín Mần
 III. ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP: (02 VỊ)
32. Ông Cao Văn Sơn: Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo - Hùng An - Bắc Quang
33. Ông Hồ Như Thiêm: Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh

                                                                      IV. CÁC CÁ NHÂN TIÊU BIỂU CƠ SỞ (29 VỊ)
 34. Bà Giàng Chúa Nhìa: Tiêu biểu phát triển kinh tế giỏi huyện Đồng Văn
35. Bà Hoàng Thị Thanh: Uy tín trong công tác vận động quần chúng huyện Đồng Văn
36. Bà Sính Thị Mỷ: Phó Ban Mặt trận thôn, xã Sính Lủng huyện Đồng Văn
37. Sùng Thị Dế: Tiêu biểu giỏi về trồng trọt, chăn nuôi xã Pả Vi -huyện Mèo Vạc
38. Bà Thàng Thị Giang: Tiêu biểu phát triển kinh tế thị trấn Mèo Vạc- huyện Mèo Vạc
39. Bà Mã Thị Sỉ: Cá nhân tiêu biểu sản xuất giỏi huyện Yên Minh
40. Bà Vần Thị Na: Cá nhân tiêu biểu xã Mậu Duệ - huyện Yên Minh
41. Bà Chúng Thị Siến: Cán bộ DT-TG xã Sủng Cháng- huyện Yên Minh
42. Bà Lẻo Thị Bên: Uy tín và sản xuất giỏi xã Đông Hà huyện Quản Bạ
43. Bà Phan Thị Hải: Uy tín và sản xuất giỏi Quyết tiến, huyện Quản Bạ
44. Bà Đặng Thị Thỉm: Cá nhân tiêu biểu trồng trọt, chăn nuôi giỏi huyện Bắc Mê
45. Ông Giàng A Làng: Cá nhân tiêu biểu trồng trọt, chăn nuôi giỏi huyện Bắc Mê
46. Bà Nguyễn Thị Sậu: Cán bộ Khuyến nông thôn Chang xã Phương Thiện- t.phố Hà Giang
47. Bà Bùi Thị Hải: Chủ nhà hàng cơm 123 Quang Trung- t.phố Hà Giang
48. Ông Tô Việt Hùng: Hội trưởng Hội đoàn phật tử Hộ quốc t.phố Hà Giang
49. Bà Hoàng Thị Mùi: Cán bộ Dân số KHHGĐ xã Kim Thạch- Vị Xuyên
50. Ông Nguyễn Văn Toàn: Sản xuất chăn nuôi giỏi xã Việt Lâm- Huyện Vị Xuyên
51. Ông Phạm Văn Khải: Trưởng Ban hành giáo xã Tân Quang- huyện Bắc Quang
52. Bà Bàn Thị Liễu: Cá nhân tiêu biểu xã Hùng An- Bắc Quang
53. Bà Nịnh Thị Lan: Cán bộ trung tâm văn hóa huyện Bắc Quang
54. Bà Dương Thị Mai: Giáo viên Trường Mầm non Việt Vinh - huyện Bắc Quang
55. Bà Phù Thị Thiên: Tiêu biểu phát triển kinh tế- văn hóa XH - Cán bộ VH  xã Tân Bắc huyện Quang Bình
56. Ông Long Chiến Truyền: Tiêu biểu phát triển kinh tế giỏi xã Bằng Lang- huyện Quang Bình
57. Bà Hoàng Thị Nhiệt: Tiêu biểu phát triển kinh tế giỏi xã Tân Nam, huyện Quang Bình
58. Bà Lý Mùi Viện: Tiêu biểu về sản xuất phát triển kinh tế huyện Hoàng Su Phì
59. Bà Lê Thị Dung: Tiêu biểu công tác tổ chức xây dựng Đảng thị trấn Vinh Quang (Chi Bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Hoàng Su Phì)
60. Ông Vương Ngọc Kiên: Trưởng Ban công tác Mặt trận Xã Bản Díu- huyện Xín Mần
61. Bà Phượng Mùi Phin: Giáo viên Trường Mầm non Quảng Nguyên huyện Xín Mần
62. Bà Vàng Thị Vùi: Phó Chủ tịch MTTQ thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần
V. CHUYÊN GIA TRÊN CÁC LĨNH VỰC (12 VỊ)
63. Ông Đỗ Tấn Sơn: Chuyên gia về NN- PTNT (Phó Giám đốc)  
64. Ông Vũ Văn Sử: Chuyên gia về Giáo dục& Đào tạo (Giám đốc)
65. Bà Triệu Thị Tình: Chuyên gia về Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Phó Giám đốc)  
66. Ông Ly Mí Lử: Chuyên gia về Dân vận (Trưởng Ban)
67. Ông Nguyễn Đình Dích: Chuyên gia về Y Tế (Phó Giám đốc Sở Y tế)
68. Ông Vũ Tuấn Anh: Chuyên gia về Ngân hàng chính sách xã hội (Giám đốc) 
69. Ông Nguyễn Quang Hưng: Chuyên gia về xây dựng (Phó Giám đốc Sở Xây dựng)
70. Ông Đàm Xuân Lan: Chuyên gia về Khoa học và Công nghệ (Giám đốc) 
71. Ông Phạm Ngọc Dũng: Chuyên gia về  Lao động - Thương binh xã hội (Phó Giám đốc)  
72. Ông Hoàng Đức Tiến: Chuyên gia về  Dân tộc (Trưởng Ban)
73. Bà Lê Thị Lan: Chuyên gia về Thông tin và truyền thông (Phó Giám đốc)  
74. Ông Đỗ Quốc Hương: Chuyên gia Đối ngoại (Phó Giám đốc)  
   VI. CHUYÊN TRÁCH CẤP TỈNH (11VỊ
75. Ông Bàn Đức Vinh:  Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh khoá XII
76. Ông Nguyễn Văn Minh Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh
77. Ông Triệu Quốc Lương: Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
78. Bà Vương Thị Thuỷ:  Uỷ viên Thường trực Chánh Văn phòng Uỷ ban MTTQ tỉnh
79. Ông Thào Hồng Sơn: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII
 80. Bà Nguyễn Thị Xuân Hà: Uỷ viên Thường trực - Trưởng Ban Tổ chức Uỷ ban MTTQ tỉnh
 81. Bà Lương Thị Hoan: Uỷ viên Thường trực - Trưởng Ban Tuyên giáo Uỷ ban MTTQ tỉnh
 82. Trần Thị Minh Hương: Uỷ viên Thường trực - Trưởng Ban Phong trào Uỷ ban MTTQ tỉnh
 83. Nguyễn Thanh Toàn: Quyền Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật UBMTTQ tỉnh
 84. Bàn Minh Hưng: Phó Ban Dân tộc và Tôn giáo Uỷ ban MTTQ tỉnh
 85. Nguyễn Ngọc Tuấn: Phó Văn phòng Uỷ ban MTTQ tỉnh
 

 

Nguồn tin: Ban biên tập Website