Thứ hai, Ngày 22 Tháng 4 Năm 2024
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công !

Phóng sự ảnh

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng
Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang.
Chiều ngày 12/9/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; đại ...